Ny upphandlingsmyndighet 1 september 2015

Nationella upphandlingsstödet, vilket i dag ligger i Konkurrensverket, lyfts ut och blir en egen myndighet från och med den 1 september 2015. Det framgår av regeringens budgetproposition och bekräftas av civilminister Ardalan Shekarabi för OFFENTLIGA AFFÄRER.
I kommande utgåva av OFFENTLIGA AFFÄRER publiceras en intervju med civilministern, som även har ansvaret för frågor kring offentlig upphandling. Ardalan Shekarabi avslöjar också att myndigheten kommer att placeras i Stockholm. Därmed får inte den riksdagsledamot som vill att den nya myndigheten ska placeras i landsorten gehör för sitt krav.
Som Offentliga Affärer rapporterade på webben nyligen ställde den jämtländske riksdagsledamoten Per Åsling ställt en fråga (interpellation) till statsrådet Ardalan Shekarabi om varför regeringen väljer att lokalisera den nya myndigheten till huvudstaden ”utan att väga in de fördelar som en lokalisering på annan ort skulle ge ur såväl ett kostnadsmässigt, verksamhetsmässigt som tillväxtpolitiskt perspektiv”.
Enligt Ardalan Shekarabi har medarbetarna på det nationella upphandlingsstödet redan upplevt en större förändring när de flyttades från Kammarkollegiet till Konkurrensverket. Regeringen vill behålla kompetensen i Stockholm. En organisationskommitté ska bereda förändringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *