Nytt driftavtal för Rakel

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutade den 31 mars att teckna ett avtal med Teracom AB. Upphandlingen gäller drift, underhåll och kundstöd för Rakel.

Rakel är vårt nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning som ska stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet och hälsa.

Enligt 16 kap. 1 § LUFS gäller avtalsspärr under tio dagar från det att upphandlingsbeslut skickades elektroniskt till samtliga anbudsgivare. I upphandlingen råder därmed avtalsspärr till och med den 10 april 2014.

Kontraktets avtalstid löper på 7 år.

Källa: MSB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *