Öka dialogen i planfrågor

Knappt varannan svensk, 46 procent, tycker att den egna kommunen är bra på att skapa möjligheter till dialog om den framtida markanvändningen. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Upplands Väsby kommun.

Nio av tio svenskar, 93 procent, tycker samtidigt att det är viktigt att den egna kommunen skapar möjligheter för invånarna till dialog och delaktighet när det gäller vad som ska göras med olika markområden, till exempel om det ska byggas bostäder eller arbetsplatser eller om marken ska användas till friluftsliv.

– Det räcker inte att bara följa plan- och bygglagens krav genom att ställa ut detaljplaner och översiktsplaner i kommunhuset, det visar inte minst debatten om Slussen. Verklig delaktighet kräver att dialogen börjar redan innan arkitekterna satt pennan till pappret, skriver Johannes Wikman, kommunikationsstrateg på Upplands Väsby kommun i ett pressmeddelande.

Upplands Väsby kommun framhåller gärna de egna initiativen till nya former för medborgardialog. Den aktuella Sifoundersökningen är framtagen som ett led i kommunens arbete med att sprida erfarenheterna till andra kommuner.

– Formerna för dialog i kommunala planprocesser behöver förnyas. Exempelvis kan man hålla workshop i ett köpcentrum, där boende, företag och andra intressenter kan lyfta upp problem, lösningar och visioner, säger Fredrik Drotte, planchef på Upplands Väsby kommun.

Exempel på Upplands Väsbys medborgardialog i planprocesser:

I planeringen av det omdebatterade projektet Väsby Sjöstad användes Community Planning, en internationellt utarbetad metod där kommunens invånare bjuds in till dialog.

Samtidigt pågår Väsby Labs, en unik stadsbyggnadsprocess som involverar Väsbybor, byggbolag, markägare och näringsliv i dialog om olika projekt i kommunen.

Under 2011 invigdes Väsby Nya Gymnasiums nya lokaler i kunskapscentret Messingen. Skoleleverna var med på ett tidigt stadium i arbetet med att utforma byggnaden.

Sifoundersökningen skickades till 1000 personer över hela landet, i januari 2012.

Källa: Upplands Väsby kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *