Överskott för staten i maj

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 22,7 miljarder kronor i maj. Det var 4,8 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev större än prognostiserat. 

Merparten av den högre nettoutlåningen beror på att Pensionsmyndigheten har betalat ut 3,7 miljarder kronor till pensionsspararna i fondrabatt och arvsvinst. Därutöver har även Kärnavfallsfonden minskat sin inlåning i Riksgälden.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 3,4 miljarder kronor, vilket var i linje med prognosen.

Statens betalningar gav ett underskott på 154,7 miljarder kronor för tolvmånadersperioden till och med maj 2013.

Statsskulden uppgick till 1 211 miljarder kronor i slutet av maj.
Källa: Riksgälden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *