Offentliga Affärer i Almedalen

Den 2 juli är vi på plats i Almedalen med intressanta programpunkter kring offentlig upphandling.

Offentliga Affärer presenterar tillsammans med Advokatfirman Lindahl och fackförbundet Vision en eftermiddag med många intressanta talare på programmet.

Vi inleder kl 15.30 med ett samtal kring hur vi ställer krav på miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Vilka svårigheter och möjligheter finns med att ställa miljökrav och sociala krav och samtidigt ta hänsyn till den fria handeln, utan att villkoren blir oproportionella och diskriminerande mot leverantörer från exempelvis andra länder?

Medverkar gör
Carola Gunnarsson, 3:e vice ordförande SKL och oppositionsledare i Sala kommun
Monica Sihlén, projektledare Miljöstyrningsrådet
Lena Johansson, Generaldirektör Kommerskollegium
Eva-Maj Mühlenbock och Olof Hallberg, Advokatfirman Lindahl

Affärsmässig upphandling
En timme senare får vi lyssna till Agneeta Anderson, avdelningschef på Kammarkollegiets Upphandlingsstöd, Eva Wegsjö-Sande, inköpschef Renova samt advokat Nathalie Svensson från Advokatfirman Lindahl som kommer att berätta hur vi säkerställer affärsmässigheten i offentliga upphandlingar.

Vad är en affärsmässig upphandling? Vilket är det grundläggande målet med upphandlingen och kan en helhetssyn bidra till bättre upphandlingsresultat? Påverkar kraven som ställs det som levereras? Har upphandlarens status också betydelse för resultatet?

Debatt avslutar eftermiddagen
Vi avslutar med en debatt kring det pågående arbetet med att förbättra upphandlingsreglerna.

Hur väl kommer EU:s direktivförslag till rätta med de problem inom offentlig upphandling som har påtalats från upphandlare och företag?
Vilken kritik har framförts? Vilka är de eventuella sidoeffekterna av de nya reglerna? Leder reglerna till ökade kostnader i enskilda upphandlingar? Vad kommer reglerna för de små och medelstora företagen att innebära för de stora etablerade företagen? Med mera…

Medverkande:
Anders Wijkman, Upphandlingsutredningen
Mathias Sylwan, förbundsjurist SKL
Christina Möll , jurist Europakontoret
Gunnar Stålberg, upphandlingschef Landstinget Dalarna
Annika Strandhäll , förbundsordförande Vision
Helena Rosén Andersson och Anders Nilsson, Advokatfirman Lindahl

Ni hittar oss i Wisby Strand Congress & Event, Strandgatan 4, i lokalen Viklau på plan 2.

Mingla med oss
Direkt efter programmet, kl 18.30, bjuder vi på mingel i Kallbadhuset intill. En hemlig gästartist står för underhållningen.

Programmet är kostnadsfritt och öppet för alla som vill delta. Vi ser gärna att ni anmäler er till minglet dock, vilket går bra att göra här (länk).
Varmt välkomna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *