Olovlig direktupphandling gav inte böter

Konkurrensverket konstaterar att bygget av Halmstad arena skulle ha upphandlats i konkurrens enligt LOU. Men den otillåtna direktupphandlingen gav inte böter.

Halmstad kommun har, utan att annonsera ut upphandlingen, skrivit kontrakt med ett byggbolag om projektering, utförande och överlämnande av Halmstad arena. Kontraktets värde var, när kontraktet skrevs 2007, på drygt 347 miljoner kronor.

Sedan i somras har lagstiftningen för offentliga upphandlingar skärpts. I fortsättningen riskerar de kommuner, landsting eller statliga myndigheter som gör otillåtna direktupphandlingar böter på upp till 10 miljoner kronor.

– Den skärpta lagstiftningen är ju inte tillämplig i detta fall, men kommer framöver förhoppningsvis att förmå fler kommuner och myndigheter att följa reglerna på upphandlingsområdet. Det är bra. Det är viktigt att skattepengar används effektivt och att alla som vill får chans att lämna anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

En kartläggning av offentliga upphandlingar av byggentreprenader genomförs nu hos Konkurrensverket. Målet är att öka kunskapen och samsynen om offentlig upphandling inom byggentreprenadområdet.

Källa: Konkurrensverket

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *