Ostlänken spås medföra ännu fler jobb

Ytterligare 6 000 jobb spås tillkomma när infrastruktur som nya resecentra, vägar, med mera, uppförs som en konsekvens av Ostlänken i framtiden. Detta utöver de 13 000 årsarbeten som en tidigare rapport förutspått och som gäller enbart byggandet av själva dubbelspåret, m.m..
Både byggande av dubbelspår, broar, tunnlar liksom infrastruktur som tillkommer i anslutning till Ostlänken innebär offentliga upphandlingar för miljarder.
Tisdagen den 3 mars 2015 presenterades en rapport beställd av bl.a. Östsvenska handelskammaren och producerad av konsultbolaget Sweco. Offentliga Affärer var på plats i den lokal på Campus Nyköping dit pressträffen länkades från Linköpings Konsert och Kongress, där den presenterades.
Presentatörerna betonade att siffrorna inte är exakta utan ska ses som en anvisning om projektets storlek. Med kringprojekt menas nya resecentra, fastigheter, vägar och gator, med mera, vilka kommer att bli nödvändiga i samband med att den nya järnvägssträckningen blir verklighet.
Ostlänken är ett samhällsbyggnadsprojekt på runt 30 miljarder och bygger på förbättrade kommunikationer på en dubbelspårig järnväg från Linköping till Järna och Storstockholm via Norrköping, Nyköping/Skavsta och Trosa/Vagnhärad.
Ostlänken innebär 154 kilometer ny höghastighetsjärnväg, cirka 200 broar och 20 kilometer tunnel. En resa Stockholm–Linköping är tänkt att klaras på en timme.
För att kunna ta tillvara de nya möjligheterna och förverkliga projektet behöver den pågående planeringen av banan kordineras med planeringen av resecentra i Linköping, Norrköping och Nyköping och av stationer i Vagnhärad och Skavsta.
Näringslivet och majoriteten i den politiska sfären tycks välkomna det gigantiska projektet i hopp om utveckling, arbetstillfällen och dynamiska effekter. Men det finns även kritiska röster. Journalisten och samhällsdebattören Håkan Norén tror inte på projektet, vars planering han följt i flera år. Han förordar i stället en uppgradering av befintlig järnväg så att hastigheten kan komma upp i 250 kilometer i timmen.
En sådan uppgradering skulle kosta en bråkdel av Ostlänken och kunna vara färdig tidigare samt möjliggöra framtida regionaltågstopp även på mindre orter, något som är omöjligt med Ostlänken, menar Håkan Norén.
Foto: Göran Fält/Trafikverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *