”Osunt agerande av landstingen”

Landstingens luftburna ambulanssjukvård står i strid med konkurrenslagen, menar Svenska Flygbranschen som har lämnat in klagomål till Konkurrensverket.

I en debattartikel i Dagens Samhälle (7 juli 2015) uppmärksammar Svenska Flygbranschen att landsting runt om i landet är på väg in i olika former av samarbete för att bedriva luftburen ambulanssjukvård.
– Detta osunda agerande strider mot konkurrensrätten och det är dessutom mycket anmärkningsvärt att landstingen börjar konkurrera med redan fullt fungerande verksamhet. Vi vill därför varna för en situation som kan komma att få långtgående konsekvenser där vi skattebetalare får stå för notan, förklarar Jan Olov Bergling, bransch-chef i Svenska Flygbranschen.
Därför vill Svenska Flygbranschen att landstingen lägger ner flygbolagsplanerna för att istället satsa på sin kärnverksamhet.
– Med väl fungerande upphandling får man kostnadseffektivare alternativ som väl fyller landstingen krav på kvalitet och tillgänglighet samtidigt som skattebetalarna slipper vara garant för underskott i verksamheten, avslutar Jan Olov Bergling.
Fakta Svenska Flygbranschen är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv, som består av åtta arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen. I dag har Svenska Flygbranschen cirka 100 anslutna företag med totalt cirka 10 000 anställda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *