Påverkar ideella företag negativt

Förslagen i Ilmar Reepalus (bilden) välfärdsutredning påverkar även icke vinstdrivande, ideella företag negativt, helt i strid med regeringens uppdrag till utredaren. Det skriver sex representanter för den idéburna sektorn.

Ilmar Reepalu klar
Artikeln är publicerad på DN Debatt 2017-02-17. ”De skillnader som finns i drivkraft mellan vinstdrivande och idéburna företag har inte beaktats. Vi är allvarligt oroade”, skriver Hans-Göran Elo, förbundsdirektör, Arbetsgivaralliansen, Gordon Hahn, ordförande, Coompanion Sverige, Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, Famna, Petter Skogar, förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO, Mimmi von Troil, vd, FSO Fria förskolor och Håkan Wiclander, ordförande, Idéburna skolors riksförbund.
Skillnader beaktas inte
De menar sammanfattningsvis att utredningen inte har beaktat de skillnader som finns avseende drivkraft mellan vinstdrivande och idéburet. Debattörerna pekar på att i flera europeiska länder finns en särskild lagstiftning för verksamheter (sociala företag) som definieras som samhällsnyttiga och som verkar icke-vinstsyftande. Gemensamt för alla dessa länder är att de har definierat vad som är socialt företagande och har därmed åtskilt detta från vinstmaximerande företag.
De sex företrädarna skriver: ”Man har alltså beaktat de skillnader som råder mellan socialt, icke-vinstsyftande, företagande och traditionellt företagande. Vi anser det beklagligt att utredningen i princip endast fokuserar på begränsningen av vinstutdelning i aktiebolag och inte på något sätt undersöker möjligheten att skapa bättre förutsättningar för den idéburna sektorn och de sociala företag (exempelvis ideella och ekonomiska föreningar och stiftelser) som verkar där.”
Hela artikel nås via länken:
http://www.dn.se/debatt/reepalus-forslag-negativt-for-de-ideburna-foretagen/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *