Regeringen måste agera

Riksrevisionen har granskat det digitala informationsutbytet mellan myndigheter och tycker att arbetet går för långsamt. Regeringen bör ta initiativ för att förbättra samordningen.

Genom ett ökat elektroniskt informationsutbyte kan myndigheternas handläggning effektiviseras, servicen till medborgarna förbättras och risken för felaktiga utbetalningar minskas. Trots det sker fortfarande många informationsutbyten helt manuellt och de elektroniska transaktionerna innehåller brister.

I många fall måste handläggarna kontakta varandra via telefon eller post vilket är resurskrävande. I de fall där myndigheterna har ett elektroniskt informationsutbyte finns problem med att uppgifter skickas sent och att uppgifterna kan innehålla fel.

Myndigheterna har inte informerat regeringen om väsentliga problem med lagstiftning och behov av utökade resurser vilket gjort det svårare för regeringen att vidta åtgärder.

Riksrevisionen konstaterar att många problem kräver att regeringen agerar i syfte att skapa bättre samordning och bättre ekonomiska drivkrafter för myndigheterna.

– Regeringen bör se till att samhällsekonomiskt lönsamma informationsutbyten genomförs, säger ansvarig riksrevisor Jan Landahl. Regeringen bör även ta initiativ till en ökad samordning mellan myndigheter, a-kassor och kommuner.   

Fakta
I dag omsätter transfereringssystemen i storleksordningen 520 miljarder kronor per år. Antalet transfereringar och handläggande myndigheter är stort, regelverken är ofta komplexa och myndigheterna kan vara beroende av information från varandra för en bra handläggning av sina ärenden. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som gäller regeringen, Arbetsförmedlingen, Centrala Studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket.   

Källa: Riksrevisionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *