Remissvar över de nya upphandlingsreglerna

Advokatfirman Lindahl har i dagarna gett in ett remissvar till Socialdepartementet avseende Genomförandeutredningens förslag till nya regler om upphandling.
Lindahl delar i huvudsak utredningens förslag till direktivnära genomförande av de nya upphandlingsdirektiven, men i remissvaret lyfts även delar av upphandlingsregelverket fram som Lindahl bedömer kan förbättras och effektiviseras. Det gäller bland annat förtydligande av in house-reglerna och hur upphandlande myndigheter bäst kan ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingar.
Ta del av remissvaret genom att klicka här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *