Samma utrustning vid alla Skånes sjukhus

Jämförbara svar ska ge läkaren ett bättre underlag för att ställa diagnos. Det var målet när Region Skåne genomförde den upphandling av nya instrument för koagulationsanalyser som nu är avslutad.

Tilldelningsbeslut har givits till Siemens Healthcare Diagnostics AB för koagulationsanalyser med tillhörande reagensavtal. Instrumenten kommer att ägas av Labmedicin Skåne och reagensavtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning.

Patientprovet ska behandlas lika oavsett vid vilket laboratorium analysen sker. Detta sker i två steg:

Installation av enhetlig utrustning med gemensamma referensområden och fullt jämförbara analyssvar.
Införande av arbetssätt och kvalitetssäkringsrutiner för förbättrade beslutsunderlag i sjukvårdsprocessen. Därmed ökar patientsäkerhet då alla analyssvar tolkas likvärdigt.

Maria Berggren Söderlund, som är verksamhetschef för Klinisk kemi kommenterar:

– Upphandlingen har stor betydelse för oss eftersom vi kan erbjuda patienter i Skåne helt jämförbara analyssvar. De nya instrumenten kommer att förbättra servicen åt beställare och för patienten förstärks den fria rörligheten vad gäller analyser inom koagulationsområdet. Detta är ett steg i vårt arbete med att erbjuda bättre och patientsäkrare diagnostik i Skåne.

Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *