Sekunder guld värda

Några få minuter kan vara skillnaden mellan en liten brand i en papperskorg eller en nerbrunnen förskola. Botkyrka kommun har identifierat yrkeskategorier som rör sig ute i verksamheten, och låtit räddningstjänsten utbilda dem till så kallade ”förste insatsperson”.

Botkyrka kommun har utbildat väktare samt utrustat bevakningsbilar med räddningstjänstradio och släckutrustning. Under 2012 har väktarna åkt på över 60 räddningstjänstlarm. De är oftast först på plats och gör en avgörande skillnad genom att begränsa eller släcka branden. I de sammanhangen är varje sekund guld värd.

– Väktarna utbildas till förste insatsperson (FIP) av räddningstjänsten genom brandkunskap, radiohantering mm. Så fort väktarna har anlänt till brandplatsen lämnar de en lägesbeskrivning till larmcentralen vilket gör att räddningstjänsten kan dimensionera sin insats. Samarbetet över organisationsgränserna är beundransvärt då väktarna ofta är på brandstationen och larmcentralen har de lärt känna personalen väl, säger Marcus Qvennerstedt, säkerhetschef i kommunen.

Väktarna får samma larm som brandmännen och eftersom de redan är ute någonstans i kommunen händer det ofta att de är först på plats. De kan då hinna bromsa ett brandförlopp som skulle ha kunnat göra stor skada både ekonomiskt och på människor. Ofta kan de också vägleda brandmännen till platser och inne i byggnader eftersom man har bra lokalkännedom. När brandkåren kommer till en plats kan väktarna hjälpa till med att tömma trapphus på folk, stänga fönster och dörrar vid rökutveckling och dra till exempel brandslangar.

– Väktarnas framgångar som FIP har även väckt Linköpings universitets intresse som påbörjat en forskningsstudie kring fenomenet. Vi hoppas att studien ytterligare ska kunna visa på den goda nyttan med den här typen av insatser, säger kommunens säkerhetssamordnare Lena Maria Fritzberg.

Källa: Botkyrka kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *