Sigtuna köper mark för miljoner

Kommunledningen i Sigtuna kommun fortsätter sin aktiva markpolitik och förvärvar fyra fastigheter till ett värde av 27,7 miljoner kronor. Man har under en längre tid aktivt sökt och köpt mark i för kommunen strategiska lägen.

Kommunledningen i Sigtuna kommun, som bildats av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, har beslutat att köpa fyra jordbruksfastigheter till ett totalt värde av 27,7 miljoner kronor. Fastigheterna tillför 234 hektar mark till kommunens markreserv och omfattar tre olika fastighetsaffärer.

Det avgörande för markköpen har varit pris, placering, möjlighet till näringslivsutveckling på landsbygden och skydd av värdefull naturmark. Köpen ingår i Sigtuna kommuns långsiktiga strategi där delar av den förvärvade marken ska gå till framtida generationers behov.

Fastighetsförvärven i Trosta skall göra det möjligt för Sigtuna kommun att skydda värdefull naturmark genom att delar av Sigridsholmssjön med skyddsvärd natur nu ägs av kommunen. Detta medför att delar av området kan få ett starkare skydd i framtiden.

Andra delar av marken, med den strategiska placeringen nära Arlanda, kan utvecklas till småskaliga arbetsplatsområden för verksamhet som ser en fördel av att vara etablerade i direkt anslutning till flygplatsen. Idag finns redan viss verksamhet etablerad i området för att tillmötesgå behovet av etableringar och skydda värdefull natur kommer Sigtuna kommun detaljplanelägga området.

– Vi fortsätter med vår aktiva markpolitik för att säkerställa tillgång till mark för att skydda naturområden och där det är lämpligt utveckla nya arbetsplatsområden. Dessa markförvärv möjliggör långsiktig markplanering, skydd av naturområden och utveckling av småskaliga arbetsplatsområden, säger Anders Johansson, kommunalråd Sigtuna kommun.

Källa: Sigtuna kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *