SKL Kommentus startar inköpscentral

SKL Kommentus vill inte avvakta regeringens utredning utan kommer nu att börja göra upphandlingar i eget namn.

SKL Kommentus Inköpscentral kommer att upphandla ramavtal i eget namn och låta upphandlande myndigheter avropa från avtalet. Detta efter den debatt där oklarhet rått gällande de nya bestämmelserna för inköpscentraler i Sverige.

– Efter en omfattande juridisk genomgång har våra egna jurister, tillsammans med bland andra SKL:s jurister Ulf Palm och Eva Sveman, kommit fram till att det är möjligt, säger Thomas Idermark, VD på SKL Kommentus Inköpscentral.

– Vi har också låtit en extern advokatbyrå utreda saken som kommit fram till samma slutsats.

SKL Kommentus kommer nu att börja göra upphandlingar i eget namn och påbörjar det arbetet omgående. Det kommer också att bli möjligt för angivna upphandlande myndigheter/enheter att ansluta sig successivt till ramavtalen.

– Vi är glada för att vi nu kan ta det viktiga steget att upphandla i egen regi och därmed förenkla och minska administrationen för oss och alla upphandlande myndigheter, säger Thomas Idermark.

Regeringen utreder möjligheten för kommuner och landsting att delegera rätten att fatta tilldelningsbeslut till någon annan. Regeringsuppdraget ska redovisas senast den 29 april 2011.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *