Slut med strategisk kompetens­försörjning

Regeringen har beslutat att avveckla myndigheten Krus från och med årsskiftet.

Krus bildades 2009 med uppdraget att stödja och samordna myndigheternas arbete med strategisk kompetensförsörjning.

– Vi kan glädjas över att ha hunnit långt och fått en bred förankring i statsförvaltningen inom de områden som regeringen har prioriterat. Arbetet med statliga värden är ett exempel, utveckling av jämställda karriärvägar ett annat, säger myndighetschef för Krus.

Krus verksamhet har varit finansierat med ett litet basanslag och en förhållandevis stor del tillfälliga medel för prioriterade uppgifter.

– Beslutet om avveckling är taget mot bakgrund av att modellen bedöms som sårbar, en bedömning som vi från Krus sida delar, säger Lärke Johns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *