Slutar som Slöseriombudsman

Sedan sommaren 2020 har Josefin Utas som Slöseriombudsman granskat hur våra skattepengar används och pekat ut varnande exempel. Nu går hon snart vidare till nya uppgifter. Hon tycker att förståelsen för vikten av hur skattemedel hanteras har ökat.
– Jag tror att de som hanterar våra skattepengar känner att de fler har ögon på sig numera, uppger hon för OFFENTLIGA AFFÄRER.

Josefin Utas. Foto: Skattebetalarna.

Politiskt har hon gått från engagemang i Vänsterpartiet till Miljöpartiet och därefter vidare till Medborgerlig samling, enligt tidningen Fokus.

Till tidningen SUNT FÖRNUFT som ges ut av Skattebetalarnas förening berättar Josefin om sin tid som Slöseriombudsman (SlösO). Bland de fem värsta slöserierna som hon stött på nämner hon EU:s coronafond och planerna på höghastighetståg. Det sistnämnda kallar hon politiskt storhetsvansinne.

I en debattartikel i Nya Wemlands Tidningen nyligen ger hon exempel på när det offentliga inte hushållar på bästa sätt med våra gemensamma medel.

Dyra inköp
– Det sker exempelvis onödiga satsningar och dyra inköp. Göteborgs stad har satsat på ”pratbänkar”, flera gånger dyrare bänkar än vanligt som bär skyltar med uppmaning att människor ska prata med varandra. 

– Andra kommuner har kommunpoeter, kommunkoreografer eller målar gator i regnbågsfärger. Är det rimligt att prioritera när det till exempel saknas samhällelig beredskap för kriser?

Byråkratin växer
Josefin Utas menar även att slöseriet kan vara dolt i ”mer eller mindre vettiga utgifter, vilket gör det svårare att se”. Hon pekar på att byråkratin växer Inom vården. Mängden stödpersonal, som administratörer och controllers, ökar betydligt snabbare än mängden personal som ska utföra den vård som utgör själva huvudverksamheten, anser hon. I skolan tyngs lärare av omfattande krav på administration och dokumentation, vilka kan ifrågasättas. 

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Josefin och fick svar via e-post:

Hur summerar du tiden som Slöseriombudsman?
– Spännande och lärorikt, men tufft. Tufft att hinna med så mycket som man ville, men också att behöva se hur ovarsamt våra skattepengar faktiskt hanteras. Det är förvisso bra att vara informerad, men det är samtidigt tungt att veta när man har så liten möjlighet att påverka. Det handlar ju om så många områden och så mycket pengar. Man önskar man kunde göra mer.  

Tycker du att förståelsen för uppfattningen att skattemedel ska förvaltas väl och inte slösas bort har ökat?
– Jag tycker faktiskt det. Jag tror att de som hanterar våra skattepengar känner att de fler har ögon på sig numera. Fler hos allmänheten verkar ha börjat förstå också att det spelar roll vad våra politiker och tjänstemän gör med våra pengar. De köper inte lika lätt krav om att ”det behövs mer pengar/högre skatter”.

Vad ska du göra framöver?
– Jag kommer att fortsätta debattera och skriva, även om skatteslöseri. Det gjorde jag ju även innan jag blev SlösO. Vad jag ska göra mer, det får tiden utvisa.  

Fakta Slöseriombudsmannen (SlösO)
Slöseriombudsmannen granskar hur våra skattepengar används och uppmärksammar exempel på slöseri. SlösO syns ofta i media och ställer makthavare till svars och har idag hundra tusen följare på Facebook. Läs mer här.

One thought on “Slutar som Slöseriombudsman

  1. De värsta slöserierna sammanhänger med klimathysterin och med invandringen:
    1. Det finns ingen klimatkris – det är historiens största bluff. Om vi skulle ha en sådan så är den hybris som hävdar att vi kan påverka/styra klimatet överträffar den babyloniska. De stora klimatförändringarna styrs av planetära faktorer som Jordens varierande avstånd till solen och en rad andra faktorer som vi inte kan påverka.
    2. Invandringen som fortsätter i oförminskad takt, nu med anhöriginvandring. Ställ krav på att de som vill ta hit släktingar måste ställa upp finansiella garantier för deras försörjning. De kriminella: skicka dem till ökenfängelser med lägsta möjliga kostnader!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *