Smuggelsprit är ett nationellt problem

Trots väl fungerande lokala insatser mot smuggelspriten vill idag 9 av 10 kommuner se riktade insatser på nationell nivå för att komma åt den organiserade alkoholsmugglingen. På många håll i landet har tillgängligheten ökat.

Resultaten presenteras i en ny undersökning från Sprit & Vinleverantörsföreningen som frågat landets 100 största kommuner om hur socialnämnderna upplever situationen med ungdomar och smuggelsprit på lokal nivå.

62 procent av kommunerna har problem med smuggelsprit i kommunen och en tredjedel menar att tillgängligheten har ökat under senare år.

Vidare framgår att de allra flesta kommuner anser att den lokala samordningen mellan berörda instanser som närpolisen och socialen fungerar bra, förmodligen till följd av att man i många kommuner är medvetna om problemet: hela 43 procent har till exempel antagit en strategi för att motverka organiserad langning av illegal sprit till kommunens ungdomar.

Men trots ett väl fungerande lokalt samarbete svarar hela 9 av 10 kommuner att det behövs riktade insatser på nationell nivå för att komma åt den organiserade alkoholsmugglingen.

Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen kommenterar undersökningen i ett pressmeddelande:

– Att spritsmugglingen har etablerat sig som samhällsproblem kan såväl tull, polis men även Skatteverket och Försäkringskassan vittna om. Flera källor pekar också på att det framför allt är ungdomar som har kommit att bli målgruppen för denna svarthandel där tillgänglighets- och prisinstrumentet helt har slagits ut. Att nu även landets kommuner så tydligt ger besked om att spritsmugglingen är ett problem och att tillgängligheten i många kommuner dessutom har ökat på senare tid berikar bilden ytterligare av att något måste göras för att komma åt problemet, anser hon.

– Ett första steg borde vara att genomföra en riksomfattande kartläggning över alkoholsmugglingens omfattning och hur den riktas mot ungdomar som inte ska dricka överhuvudtaget, säger Erika Nylander.

Källa: Sprit & Vinleverantörsföreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *