Snabbare e-tjänster i vården tack

Det går för långsamt med utvecklingen av e-tjänster inom vården. Det anser CeHis, Center för e-Hälsa i samverkan, som vill ha en strategi för att snabba på utvecklingen.

Var fjärde landsting har fortfarande inte anslutit sig till Mina vårdkontakter, en e-tjänst som togs i bruk under våren 2008. Enlig hemsidan är 15 landsting anslutna till tjänsten. Center för eHälsa i samverkan, den nationella samordningen av e-satsningar i vården, har insett att både vårdgivare och patienter har högre krav.

De har därför låtit en extern konsult utreda vilka tekniska förutsättningar som krävs för att snabba på utvecklingen av e-tjänster för invånare. Företaget Inera har utrett och konstaterar att det behövs ett tekniskt ramverk och ett fördjupat arbete kring användarvänlighet.

Det tekniska ramverket ska stödja leverantörer, landsting och andra utvecklare i arbetet att ta fram nya e-tjänster, eller anpassa befintliga e-tjänster. Syftet är att all utveckling ska följa nationella standarder och byggas så att de kan återanvändas av flera aktörer.

Flera e-tjänster ska kunna utvecklas parallellt, av flera leverantörer samtidigt, men ändå fungera tillsammans.

För att underlätta för användarna att navigera bland e-tjänsterna krävs ett visuellt och strukturellt konceptarbete, med syfte att ta fram ”Mina sidor” för invånarna, där Mina vårdkontakter kommer att vara ett av flera e-tjänstekoncept.

Den långsiktiga målsättningen är att åstadkomma en situation där hundratals e-tjänster kan fungera och interagera tillsammans men visas för invånaren i en enda yta – landstingens och regionernas gemensamma portal 1177.se, som lanseras i ny version genom projekt Vården på webben vid årsskiftet 2010/2011.

Förstudien diskuteras för närvarande i landstingsledningarnas olika grupperingar, och beslut om eventuell fortsättning kommer att fattas av CeHis inom kort.

Källa: Center för eHälsa i samverkan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *