Snart kan kommuner spara i goda tider

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med innebörden att kommuner och landsting ska få ökade möjligheter att utjämna resultatet mellan åren.

Kommuner och landsting får därmed ökade möjligheter att spara i goda tider för att kunna använda dessa medel när ekonomin är sämre. Möjligheten att reservera medel kommer att gälla retroaktivt från och med 2010 års bokslut.

– Det är särskilt bra att detta förslag kommer i år med tanke på att kommuner och landsting på grund av tillfälliga faktorer med stor sannolikhet går mot ett riktigt bra resultat. Att det även gäller retroaktivt från 2010 är positivt med anledning av att även 2010 resulterade i ett stort överskott, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Ett flexiblare balanskrav kommer att ha större legitimitet i kommunsektorn genom att ta bort den inlåsning av goda resultat som nuvarande formulering innebär. Det ger större möjligheter för kommuner och landsting att arbeta med stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar, säger Anders Knape.

SKL välkomnar även att regeringen inte går vidare med det förslag till kommunalt tvångssparande i en statlig kommunstabiliseringsfond som utredningen föreslog.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *