Ställ sociala krav i upphandling!

Den 30 november röstar riksdagen om en ny upphandlingslagstiftning som ska börja gälla nästa år.
Majoriteten i finansutskottet vill inte att det ska vara obligatoriskt att ställa krav på ILO:s kärnkonventioner i de upphandlingar där det är behövligt. Om finansutskottets förslag antas av riksdagen är det ett svek mot de arbetstagare i låginkomstländer som producerar många av de varor som upphandlas. Det skriver fem debattörer från ideella organisationer på debattplats i Dagens Samhälle.
De hävdar att migranter arbetar under slavliknande förhållande i thailändska kycklingfabriker och att det på kaffeplantager i Brasilien förekommer barnarbete. Exemplen på brott mot mänskliga rättigheter är många och därför måste det, trots finansutskottets invändningar, bli obligatoriskt att ställa krav på ILO:s kärnkonventioner i upphandlingar där det finns risker, hävdar de fem.
”En självklarhet”
När riksdagen klubbar en ny lagstiftning för offentlig upphandling omsätter Sverige EU-direktiven till egen lagstiftning. ”Processen har varit lång och diskussionerna har bitvis varit hårda, särskilt när det kommer till de arbetsrättsliga krav som regeringen velat få igenom gällande löner, arbetstid och semester i nivå med gällande kollektivavtal. Det måste i stället vara en självklarhet i alla upphandlingar där risker för kränkningar finns.  Utan tydlig lagstiftning blir ambitionen bara ett slag i luften”, anser artikelförfattarna.
Undertecknarna av debattartikeln är Alice Blondel, kanslichef Swedwatch, Kristina Henschen, kanslichef Union to Union, Cecilia Näsman, ordförande Fair Action, Annelie Andersson, talesperson investerings- och företagsansvar, Latinamerikagrupperna, och Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna.
Läs hela artikeln på:
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/maenskliga-raettigheter-maste-vara-ett-krav-29725
Bilden: Alice Blondel, Swedwatch.
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *