Statens inköpscentral går 14 miljoner plus

Ramavtalen som tecknas av Statens inköpscentral på Kammarkollegiet omsätter 10 800 miljoner kronor, vilket ger ett överskott i den egna kassan med närmare 14 miljoner. Avgifterna som tas ut i relation till omsättningen uppgick till drygt 83,2 miljoner kronor.

Upphandlingsverksamheten vid Statens Inköpscentral på Kammarkollegiet finansieras av avgifter som tas ut av ramavtalsleverantörerna, i relation till omsättningen på ramavtalen. Dessa avgifter inbringande under 2012 drygt 83,2 miljoner kronor till Kammarkollegiet.

Kostnaderna för inköpscentralens verksamhet landade på 69,7 miljoner.
I årsredovisningen listas även ränteintäkter som gör att resultatet summerar till 14 miljoner kronor.

Omsättningen på ramavtalen uppgick till drygt 10 800 miljoner kronor för redovisningsperioden. Omkring 74 procent av omsättningen 2012 avser avrop från statliga myndigheter.

691 avtal
Antal avslutade upphandlingar under året var 17 stycken, varav 9 selektiva och 8 öppna. Till de selektiva upphandlingarna inkom 135 ansökningar om att få lämna anbud och 86 anbud lämnades, vilket ger ett genomsnitt på cirka 15 ansökningar och cirka 9 anbud per upphandling. Antal avtal som tecknades var 47.
Till de öppna upphandlingarna inkom 738 anbud vilket ger ett genomsnitt på 92 anbud per upphandling. Antal avtal som tecknades var 644.

{loadposition contentbanner}

Små företags deltagande
50 procent av anbudsgivarna i Kammarkollegiets öppna upphandlingar under 2012 var små företag < 50 anställda. Av de knappt 600 unika ramavtalsleverantörerna vid årets slut var 84 procent små- och medelstora företag, < 200 anställda, varav 60 procent små företag.

I en leverantörsenkät från december 2012 svarade majoriteten att de tror att de kommer att delta i kommande ramavtalsupphandlingar i oförändrad omfattning de närmaste åren medan nästan en tredjedel svarade att de tror att de kommer att delta i ökad omfattning.

Upphandlingsstödet
Kostnaderna för Upphandlingsstödet 2012 var 18,8 miljoner. Antalet besökare på Upphandlingsstödets webbplats ökar stadigt – idag har man i genomsnitt 2000 besök per vecka.

De vägledningar som laddats ned flest gånger under år 2012 är vägledningen för Direktupphandling (2 716 nedladdningar), Upphandlingsprocessen steg för steg – för upphandlare (1 826) och Dialog och förhandling (1 158).

Källa: Kammarkollegiets årsredovisning
Fotnot: Redovisningsperioden omfattar det fjärde kvartalet året före redovisningsåret t.o.m. tredje kvartalet under själva redovisningsåret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *