Stopp för vård­företagens skatte­planering

Med anledning av den senaste tidens kritik mot misskötsel av vissa privat drivna äldreboenden samlade regeringen tre ministrar till en presskonferens. Regeringen ger nu Skatteverket i uppdrag att granska aggressiv skatteplanering inom välfärdssektorn.

Äldreminister Maria Larsson, finansminister Anders Borg och justitieminister Beatrice Ask höll idag en pressträff för att kommentera verksamheten inom välfärdssektorn och de brister inom vissa bolag som framkommit den senaste tiden.

Maria Larsson påtalade att kommunerna är ytterst ansvariga för dessa verksamheter, oavsett om de drivs i privat eller offentlig regi. Däremot medgav hon att tillsynsansvaret, som ligger hos Länsstyrelserna, har brister och varierar stort över landet.

Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att ta fram en vägledning i upphandling, avtal och uppföljning för kommunerna.

Justitieminister Beatrice Ask vill stärka skyddet för så kallade whistle-blowers på arbetsplatserna. Hon har tidigare uttryckt sig tveksam till detta när det gäller privata företag, men idag svarade hon att de aktuella bolagen är att betrakta som någonstans mitt emellan privat-offentligt.

Finansminister Anders Borg berättade att regeringen ger Skatteverket i uppdrag att kartlägga och granska företag inom sektorerna vård, skola och omsorg, särskilt vad avser ränteavdrag.

– Detta mot bakgrund av tvivelaktig och aggressiv skatteplanering hos vissa privata aktörer inom den skattefinansierade välfärdssektorn. Regeringen avser även att återkomma med förslag på skärpt lagstiftning.

– Vår utgångspunkt är att skatter ska betalas på lika villkor av alla, enligt gällande regelverk, oavsett vilken bransch man tillhör. Jag vill vara tydlig med att utgångspunkten är att den här sortens aggressiv skatteplanering inte kommer att tillåtas i framtiden. Ett förslag på skärpta regler kommer att lämnas under nästa år, i avvaktan på Företagsskattekommitténs arbete, och min ambition är att förslaget ska kunna lämnas redan under våren, säger Anders Borg.

Källa: Regeringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *