Stort kunskapsutbyte på Upphandlingsdagarna

Konferensen hölls för sjätte året i rad, i nya lokaler i vackra Nacka Strand. Rekordmånga deltagare, närmare 580 personer, utbytte erfarenheter och visitkort under två dagar i februari.

Dagarna inleddes av civil- och bostadsminister Stefan Attefall samt särskilde upphandlingsutredaren Anders Wijkman under ett avslappnat samtal lett av moderatorn Fredrik Tamm. Där fick vi veta att

– Jag upplever att den offentliga upphandlingen har fått ökad uppmärksamhet på regeringsnivå de senaste åren och det kommer definitivt att fortsätta framöver, sa Stefan Attefall.

Stefan Attefall berättade att de nu går vidare med Statskontorets förslag om en framtida organisation för upphandlingsfrågorna men att man ännu inte har kommit så långt.

Desto mer hade Anders Wijkman att berätta om utredningen av upphandlingsregelverket.
– Vi vill från Sveriges sida redan tidigt vara med i det europeiska arbetet med översynen av upphandlingslagstiftningen.

Han uppmanade också alla berörda att inkomma med synpunkter. Inom kort öppnas en webbsida som underlättar dialogen, www.upphandlingsutredningen.se.

Första dagens förmiddag dominerades av innovationsfrågor. Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren berättade att man planerar ett pilotprogram under våren som ska stödja innovativ upphandling.

Dr Michael Wilkinson berättade hur man i Storbritannien tillämpar förkommersiell upphandling för att vaska fram innovativa lösningar för sjukvården. Därefter fick vi ta del av hur innovationsutredningen arbetat fram ett förslag till svensk modell. Hans Jeppsson och Ellen Heldahl avrådde från att tillämpa vissa delar avseende immaterialrätter i det brittiska exemplet.

Rapp debatt
Om förmiddagen dominerades av innovationsupphandling, var huvudspåret för eftermiddagen outsourcing. En undersökning utförd av Sifo på uppdrag av outsourcingjätten ISS visar att kommunerna är positiva till fortsatt outsourcing av kommunal verksamhet.

Under en paneldebatt vändes ämnet ut och in genom moderatorn Mikael Esplingers rappa frågor. Riksdagsledamöter Anti Avsan (m) och Johan Löfstrand (s) berättade att partierna idag är i stora drag överens om det korrekta i att utkontraktera kommunal verksamhet. Åsikterna går mer isär vad gäller vilken verksamhet som lämpar sig att lägga ut.

Upphandlingschefen i Umeå kommun, Egil Nylén fick tillfälle att be politikerna sätta sig in i upphandlingsregelverket – något som annars kan få konsekvenser om kommunpolitikerna plötsligt vill återta verksamhet som en gång lagts ut.

Även ISS VD Lars Täuber var med på scen och hans budskap var att även stora outsourcingleverantörer som ISS har lokal närvaro. Alla var överens om att en viss verksamhetskompetens måste finnas kvar inom kommunen, inte minst för att behålla beställarkompetensen.

Under kvällens galamiddag i Stockholms stadshus och Gyllene salen bjöds på storslagen underhållning och prisutdelning av Handslaget. Kammarkollegiets upphandling IT-drifttjänster tog hem priset (läs mer om upphandlingen på uppslaget här intill).

Upphandlingsdagarna bjöd också på ett stort inslag av miljö och socialt ansvarstagande. Miljöstyrningsrådet presenterade sina vägledningar och verktyg för att underlätta att ställa relevanta krav i upphandlingar.

Kalle Krall berättade om SKL Kommentus arbete med den nyligen startade inköpscentralen och Martin Johansson från Statskontoret presenterade den publicerade utredningen om det statliga upphandlingsstödet.

Upphandlingsdagarna erbjöd som vanligt ett mycket späckat program av intressanta punkter. En god stämning, trevliga lokaler och bra mat bidrog till många nöjda besökare.

En av besökarna, Niklas Kåvius, representant för Stockholms Handelskammare, hade gärna sett fler talare från näringslivet i programmet men i övrigt var han nöjd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *