Ta ansvar för nöd­utgångarna!

Istället för att rädda liv riskerar många nödutgångar i sjukhus och andra offentliga byggnader att bli dödsfällor vid en nödsituation. Skälet är att det ofta förekommer brister i både skötsel och drift av de automatiska dörröppnarna. För att undvika risken för onödiga olyckor måste offentliga fastighetsägare ställa tuffare krav på serviceleverantörerna.

Varje år passerar miljontals människor i Sverige skjutdörrar i entréer till offentliga byggnader som ska fungera som nödutgångar vid brand eller annat olyckstillbud. Som en rikstäckande leverantör av entrélösningar ser vi dock att en stor mängd entréer riskerar att inte fungera vid en brand. Detta beror på att entréns originaldelar ersatts med delar som aldrig har testats för att till exempel klara höga temperaturer.

Frågan om ansvar
Enligt Boverkets regler (BFS 2011:12) är det fastighetsägaren som ska se till att den motordrivna dörren drivs och sköts med tanke på säkerhet och hälsa. Detta innebär att man måste erbjuda en godkänd utrymningsväg.

– Det går inte som offentlig fastighetsägare bara att skylla på serviceleverantören, säger Anders Carlson, VD Besam Sverige.

Skulle en brand utbryta och det visar sig att det slarvats med drift och skötsel av dörrautomatiken, kan det få betydelse för försäkringsbolagets skadehantering. Dessutom står fastighetsägaren i ett klart underläge vid ett rättsligt efterspel. Det går inte som offentlig fastighetsägare bara att skylla på serviceleverantören, även om denne också har ett ansvar.

Välj rätt batterier
Ett exempel på förbiseende, okunskap eller riskabelt kostnadstänkande är bytet av batterier. Vid en brand eller annat tillfälle då det ordinarie elsystemet slås ut ska dörrautomatikens batterier stå för nödöppningen. Dessa godkända batterier utsätts för rigorösa nödtester tillsammans med övriga delar. Det händer dock allt för ofta vid servicetillfällen att dessa testade och kända originalbatterier byts ut mot otestade batterier.

Dörrautomatiken är utformad för att med jämna mellanrum göra egenkontroller genom att öppna och stänga dörrarna. Klarar batterierna inte självtestet så öppnas dörrarna automatiskt. Vi ser tyvärr ofta att den automatiska egenkontrollen i entréer är avstängd. Ibland har den som är ansvarig för service helt förbisett att byta ut batterierna.

Serviceavtalet
Fastighetsägare vet med andra ord inte om nödutgångarna fungerar vid en nödsituation som en brand. I värsta fall riskerar nödutgången att stanna i stängt läge och därmed stänga in människor i stället för att släppa ut dem. Ofta kontrolleras automatiken av ett serviceföretag.  

Serviceavtalet bör tydliggöra att nödutgången ska fungera och servas enligt de nationella reglerna för nödutrymning och Boverkets författningssamling. Vidare ska de produkter som installeras i den automatiska entrén kontrolleras om de är godkända för nödutrymning, brand och andra tillbud.
På så sätt har du som offentlig fastighetsägare sett till om att dina nödutgångar med största sannolikhet kommer att fungera vid en nödsituation.

Anders Carlson, VD Besam Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *