Tidningar för 30 miljoner via webbtjänst

SKL Kommentus Inköpscentral har tecknat nytt ramavtal för tidningar och tidskrifter med leverantören LM Information Delivery.

Ramavtalet omfattar en agent som förmedlar prenumererbara svenska och utländska tidningar, tidskrifter, bokserier, databaser och elektronisk referenslitteratur.

I upphandlingen ställdes krav på leverantörens webbaserade administrationsverktyg för att tillgodose behovet av ett lättanvänt verktyg. Ramavtalet beräknas omsätta 30 miljoner kronor per år.

Ramavtalet syftar till att tillgodose landstings och kommuners behov av en agenttjänst som samordnar samtliga prenumerationer inom verksamheten och ökar översikten och kostnadskontrollen. Att ha ett lättanvänt webbaserat administrationsverktyg var något som stod högt upp på listan över önskemål från SKL Kommentus referensgrupp som bestod av erfarna representanter från bibliotek och andra branschkunniga personer.

– Ramavtalet är lättanvänt och kravställandet och en enkel prismodell bidrar till att det tydligt framgår vilken ramavtalsleverantör som används och vilka priser som gäller, säger upphandlingskonsult Frida Haag vid SKL Kommentus Inköpscentral.

Källa: SKL Kommentus Inköpscentral

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *