Tillgänglighet obligatoriskt krav i upphandling

Inom kort blir det tvingande i LOU att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av kommunikationsteknik, såväl produkter som tjänster.
De tre Europeiska standardiseringsorganen ETSI, CEN och CENELEC har på uppdrag av EU-kommissionen tagit fram en gemensam Europeisk standard för krav på tillgänglighet i upphandling av IT. Standarden kommer att inarbetas i medlemsstaternas upphandlingslagstiftning senast 2016. Det meddelar Funka, som startades som ett projekt inom funktionshindersrörelsen och i dag är marknadsledande inom tillgänglighet.
I mars 2014 intervjuade OFFENTLIGA AFFÄRER Funkas vd, Susanna Laurin, som varit med och tagit fram den nya europeiska standarden för krav på tillgänglighet i offentlig upphandling. http://www.offentligaaffarer.se/2014/03/10/de-far-tillganglighet-att-funka/
– Det ska bli mycket spännande att se vad som händer på marknaden när den implementeras i svensk lag 2016, förklarade Susanna Laurin, för OFFENTLIGA AFFÄRER då.
Brister i leverantörernas uppfyllelse av krav på tillgänglighet drabbar slutanvändare genom att de riskerar att antingen helt utestängas från viss information och vissa tjänster om dessa inte är tillgängliga.
– Beroende på typ av bristande uppfyllelse kan det drabba blinda, synsvaga, döva, personer med nedsatt motorik, läs- och skrivsvårigheter, kognitiva problem och många andra grupper. Ännu värre blir det ju om upphandlaren tror att kraven är uppfyllda, fast de inte är det. Väldigt få kontrollerar, eller har kompetens att kontrollera, leveranserna, menar Susanna Laurin.
På webbplatsen www.avropa.se finns en vägledning, framtagen av Kammarkollegiet/Statens inköpscentral om tillgänglighet och användbarhet. Här följer en direktlänk till vägledningen:
https://www.avropa.se/contentassets/9c78d9e2a478484bb59b4d43047c7336/2013-06-12-efst-vagledning-for-anvandbarhet.pdf
Mer om vad det obligatoriska kravet på tillgänglighet innebär för upphandlare och leverantörer och hur de ska kunna leva upp till de kommande kraven kommer att tas upp på Hexanovas eFörvaltningsdagar 7-8 oktober i Stockholm. Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet, och Pär Lannerö, Post- och telestyrelsen, medverkar.
Läs mer via länk: http://eforvaltningsdagarna.hexanova.se/wp-content/uploads/sites/2/Program_EFD_2015.pdf eller klicka dig vidare från OFFENTLIGA AFFÄRERS hemsida: http://www.offentligaaffarer.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *