Upphandling blir politiskt slagträ

Det politiska trycket på att använda offentlig upphandling som ett verktyg för sociala krav har ökat. Men det är en riskfylld väg som öppnar för godtycke och rättsosäkerhet.
Det skriver fem advokater vid Advokatfirman Lindahl. Undertecknarna är Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Anders Nilsson, Olof Hallberg och Catharina Piper. Artikeln är publicerad i Svenska Dagbladet och på dess debattutrymme (Brännpunkt 2015-07-14).
Det primära problemet med krav på sociala hänsyn i offentlig upphandling är att det är oklart vilka krav som upphandlande myndigheter får ställa på företag och under vilka förutsättningar kraven får ställas. Den oklarheten beror på att de konkreta sociala krav som det är fråga om inte regleras i lag, skriver advokaterna.
Hela artikeln kan läsas på följande länk:
http://www.svd.se/advokater-upphandling-blir-politiskt-slagtra
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *