Upphandlingsbolaget släcker ner

Upphandlingsbolaget i Göteborg är en av alla offentliga aktörer som deltar i Earth Hour 2015. 
Göteborgs Stad, där Upphandlingsbolaget ingår, har ett klimatstrategiskt program med målet att minska sina utsläpp av växthusgaser till ”en hållbar och rättvis nivå” senast 2050.
Enligt Göteborgs stad ”måste” alla medverka i arbetet; staden, näringslivet och invånarna, heter det på hemsidan. Långsiktiga lösningar behövs inom områdena utbildning, samhällsplanering, energi, transport och konsumtion, menar staden.
Ett sätt är att delta i Earth Hour. Lördagen den 28 mars 2015 klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour för nionde året i rad. Arrangemanget kallar sig världens största klimatmanifestation och menar att släckta lampor under den aktuella timmen ”är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar”.
WWF eller Världsnaturfonden är en oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Organisationen har knappt fem miljoner supportrar och projekt i mer än hundra länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten.
I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *