In med upphandlings­chefen i lednings­gruppen!

Agneeta Anderson, chef för Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet, uppmanar myndigheter och kommuner att ge upphandlare en plats i centrum.

Jag har under en mycket lång tid haft förmånen att arbeta operativt med offentlig upphandling i både kommun, stat och landsting. Sedan 2010 är jag chef för Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet.

Vi arbetar dagligen med att främja goda affärer i offentlig upphandling genom att ge olika typer av vägledning och stöd. Målgruppen är både upphandlare och leverantörer.

Högt upp på agendan står också att stärka upphandlingens strategiska betydelse. Ett önskemål från både upphandlarna ute på myndigheterna och inte minst vår uppdragsgivare som är regeringen.

Tre frågor infinner sig då som jag gärna vill rikta till dig som sitter på pengarna, fattar de strategiska besluten, eller på annat sätt ansvarar för verksamhet inom det offentliga.

Har offentliga upphandling någon strategisk betydelse? Behöver den stärkas? Om ja, hur gör man?

Behöver förvaltas professionellt
Den offentliga marknaden i Sverige omsätter enorma summor varje år. Olika belopp figurerar men låt oss anta att 500 miljarder är ganska nära sanningen. 500 miljarder, en svindlande summa! Dubbelt så mycket som de totala sjukvårdskostnaderna, 10 gånger så mycket som hela försvarsbudgeten, 10 gånger mer än vad detaljhandeln omsätter i julruschen och 30 gånger så mycket som Youngmans planerade att investera i Saab fram till 2017.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Dessa stora summor av skattemedel behöver förvaltas professionellt för att säkerställa att medlen används på bästa sätt till nytta för medborgarna.
Därutöver är den offentliga upphandlingen ett effektivt redskap för att styra mot andra mål än de rent monetära.

Kvalitet, miljö och socialt ansvar är viktiga ingredienser. Med så mycket pengar i potten och chans att påverka så viktiga frågor som vår miljö har upphandlingen självklart en strategisk betydelse för oss alla i egenskap av skattebetalare och ansvarsfulla medborgare.

Upphandling kräver specialistkompetens precis som all annan yrkesverksamhet. Ingen klipper sig hos skomakaren eller frågar om killen i kemtvätten på lediga stunder kan laga en tand.

Då borde det vara lika naturligt att alltid vända sig till en erfaren yrkesutövare när det gäller offentlig upphandling. Den professionelle upphandlaren hjälper dig att få rätt vara eller tjänst till rätt kvalitet och rätt pris på rätt sätt.

Ändå är den absolut vanligaste frågan till en upphandlare ”Måste vi verkligen göra en upphandling när vi redan vet vilken leverantör vi ska ha?”

Detta talar tydligt för att upphandlingens och inte minst upphandlarens ställning behöver stärkas.

Så här gör du
Hur gör man då för att nå målsättningen med en stärkt ställning för den offentliga upphandlingen och dess yrkesutövare?

Först och främst krävs ledningens och politikernas stöd inom den upphandlade myndigheten. Det slitna uttrycket att man inte gör som chefen säger utan som han/hon gör är absolut en sanning i detta sammanhang.

Föregå med gott exempel. Släpp in upphandlingschefen i ledningsgruppen. Lyft upp upphandlingsfrågorna på agendan. Säkerställ att det finns tillgång till en professionell upphandlarkompetens inom varje myndighet.

Betrakta upphandlaren som en oumbärlig del i alla anskaffningar. Se till att upphandlaren finns med redan när ni börjar fundera på att handla i stället för att skamset plocka in honom eller henne i sista sekund för att få någon som hjälper till att klämma in ett redan genomfört köp i LOU-kostym.

Ge din upphandlare den ställning denne förtjänar, en plats i centrum förstås.

Agneeta Anderson
Chef för Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet

FAKTA
Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har i uppdrag att bidra till en förenklad upphandlingsprocess för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Vi tar fram vägledningar och erbjuder stöd i upphandlingsprocessen samt driver utvecklingen av elektronisk upphandling. Läs mer på www.upphandlingsstöd.se eller ring vår helpdesk på 08-700 0900.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *