UPPHANDLINGSDAGARNA 2014: Från ärtsoppa till piratjakt

Försvarets Materielverk är en av de största upphandlande enheterna i Sverige, de upphandlar allt ifrån bandvagnar, ytstridsfartyg och stridsflygplan till vardagliga produkter såsom kontorsmaterial och mat. En specifik del av Försvarsmaktens verksamhet är insatsorganisationen. Inför de insatser Försvarsmakten uppdras delta i genomförs en omfattande planeringsverksamhet som innefattar inköp i alla dimensioner — upphandling, avrop, direktbeställningar av olika typer av varor och tjänster. Lär dig mer om denna diversifierade inköpsenhet som bland annat sköter viktiga och kritiska inköp för Sveriges internationella engagemang. Anna Clara Törnvall Wittgren, Affärsdirektör och Mats G Pålsson, Platschef, Försvarets Materielverk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *