Vad kommer att hända 2021?

Mot bakgrund av den accelererande utvecklingen är det bäst att inte slå fast något. Att ställa en fråga är säkrare. Vad kommer att hända 2021?

”Med reservation för ändringar” som det brukar heta – kan vi ändå peka på några planerade arrangemang under 2021. Detta eftersom flera av de arrangemang som skulle ha hållits 2020 i stället går av stapeln 2021.

eFörvaltningsdagarna – Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation– kommer att hållas, i digital form. Datum: 20-21 januari. Programmet är särskilt anpassat för de som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar. Läs mer här.

Trygg & Säker skulle också kunna genomföras digitalt, men då vi vet att erfarenhetsutbytet på plats är oerhört viktigt så vill vi helst inte göra det och därför har vi tidigare flyttat fram datumet. De nya datumen är 13-14 april. Samma lokaler, samma tider och inget annat än datumen förändras. Trygg & Säker kommer givetvis att genomföras enligt FHMs rekommendationer så att det känns tryggt för alla att medverka. Läs mer här. 

Publikom är tänkt att genomföras fysiskt. Här kan du läsa mer. Publikom är mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor. Under två heldagar kan man inspireras av nyheter och viktiga exempel på hur andra offentliga organisationer framgångsrikt arbetar med kommunikation som verktyg för att stärka sitt varumärke och öka dialogen med medborgarna.

Följ oss vidare via Nyhetsbrev Offentliga Affärer, på vår webbplats och andra utskick och meddelanden.

Vaccin ger nytt hopp
Ett år som inte liknar något annat är till ända. Äntligen! Alltför många har drabbats av en global pandemi. De sista skälvande dagarna av 2020 påbörjades vaccineringarna i Sverige, övriga Europa och världen mot Covid-19. Aldrig tidigare har vacciner tagits fram så snabbt.

Nu blickar vi framåt, nu ser vi ljuset som växer. Med detta önskas alla läsare ett GOTT NYTT ÅR 2021!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *