Vertiv underlättar med nya stödfunktioner

I en pågående satsning på partnerledet ökar Vertiv trycket med nya lösningar för att förenkla kommunikationen för återförsäljare och andra. Man lägger lika stor vikt på global samordning, som på att tillgodose unika, lokala behov. I takt med att fler typer av företag satsar på avancerade datacenter blir partner allt viktigare för Vertiv.

– Vi har ett globalt partnerprogram som underlättar internationell verksamhet, men våra lösningar är i lika hög grad inriktade på att adressera de unika behoven på varje marknad. Det inbegriper försörjningskedjor som garanterar snabba och lätthanterade leveranser överallt i världen, säger säger Rob Johnson, vd på Vertiv.

Rob Johnson, vd på Vertiv.

Vertiv är att de ledande företagen som i skymundan tillhandahåller de lösningar för infrastruktur som är nödvändiga för digitalisering. Med 20 000 anställda och huvudkontor i Columbus i USA levererar man utrustning för datacenter, allt från enskilda produkter, till i princip nyckelfärdiga datacenter, i fler än 130 länder över hela världen. Exempel på produkter är UPSer, utrustning för strömförsörjning och kylning, samt administrationslösningar.

Sedan en tid tillbaka har Vertiv satsat på att stärka sin närvaro i kanalen och nu accelererar man de ansträngningarna med ett nytt partnerprogram. Det innefattar nya roller på Vertiv för att tillgodose behoven bland kanalpartner som återförsäljare. En viktig del av satsningen är ett nytt system som partner kan använda för att registrera affärer, få tillgång till verktyg för konfiguration, samt hantera ett flertal andra ärenden i kommunikationen med Vertiv.

Bland områden som Vertiv är starka inom kan integrerade racklösningar för datacenter nämnas. Under 2020 lanserades ett flertal nya produkter, till exempel avancerade UPS- och administrationslösningar. Bland nya lösningar märks också ett verktyg för konfiguration som gör det möjligt för partner att designa kompletta lösningar med Vertivs produkter. Det ger snabbare och enklare leveranser till kunderna.

En stor anledning till Vertivs ökade satsning på kanalpartner är att allt fler typer av organisationer vill ha avancerade lösningar för datacenter, även små företag. I sådana scenarion kan kanalpartner ofta fylla en viktig roll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *