Tieto hjälper Vetenskapsrådet till molnet

Vetenskapsrådet, en statlig myndighet som stödjer grundforskning, har slutit avtal med Tieto som partner för att modernisera sin IT-drift med hjälp av molnbaserade tjänster och lösningar. Avtalet löper över fyra år och uppskattas vara värt cirka 20 miljoner kronor.
– Vi är superglada, stolta och nöjda över att ha vunnit avtalet i IT-driftsdelen, säger Madeleine Rittner Chami, chef statliga myndigheter, Tieto Sverige.
Hon berättar för OFFENTLIGA AFFÄRER att det var en öppen upphandling i enlighet med LOU med flera konkurrenter som tävlade om kontraktet.
– Vi är glada att vi vann på kvalitetsfaktorer och på det starkaste erbjudandet. Nu har vi förstahandskontrakt med Vetenskapsrådet, vilket bland annat innebär att vi ska hjälpa dem att bli mer kostnadseffektiva och få mer moderna lösningar, tillägger Madeleine Rittner Chami.
Under avtalsperioden ska Tieto leverera standardiserade, skalbara driftstjänster som hjälper Vetenskapsrådet att harmonisera och effektivisera sin IT-användning inom hela verksamheten. Tieto tillhandahåller även servicedesk-tjänster och en infrastruktur som förenklar det dagliga arbetet för anställda och slutanvändare och ger myndigheten ökad kontroll över IT-kostnaderna.
Torulf Lind på Vetenskapsrådet säger i ett pressmeddelande att Vetenskapsrådet genom att ytterligare outsourca IT-drift och förvaltning kan möta framtiden med modernare och säkrare lösningar. ”Tieto erbjuder en portfölj och leveransmodell som hjälper oss att utveckla verksamheten samtidigt som prismodellen ger ökad transparens och flexibilitet”, menar Torulf Lind.
Tieto har haft ett samarbete med Vetenskapsrådet sedan 2007 och det nya avtalet innebär en fördjupad relation där Tieto blir fullvärdig leveranspartner. Tietos moderna lösningar och molntjänster ger myndigheten ökad driftstabilitet och en ”sömlös leverans” av en bred IT-portfölj som kan anpassas för att möta verksamhetens behov.
– Vi är extra glada för att vi nu blir en fullvärdig leveranspartner till Vetenskapsrådet och kan hjälpa myndigheten att utveckla verksamheten med våra molnbaserade tjänster och lösningar. Genom att kapaciteten kan skalas upp eller ner och anpassas efter det faktiska användandet kan Vetenskapsrådet bättre kontrollera sina IT-kostnader samtidigt som stabiliteten höjs, säger Madeleine Rittner Chami, chef för statliga myndigheter, Tieto.
Fakta
Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln: globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Tietos huvudkontoret ligger i Helsingfors och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i cirka 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro.
Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.
Bilden: Madeleine Rittner Chami, chef statliga myndigheter, Tieto Sverige. Foto: Tieto.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *