Videomöten i vårdplaneringen

Användningen av videomöten i landstingen ökade med 180 procent förra året. I Stockholmsförorten Bromma provar stadsdelsförvaltningen videomöten för att effektivisera vården.

När en patient skrivs ut från sjukhus för att gå över till kommunal vård, krävs en del möten för att samordna vården kring patienten. I denna typ av vårdplanering måste många olika parter medverka. Om alla ska träffas samtidigt på ett ställe, tar det både tid och kostar pengar.

Personal från hemtjänsten och vårdcentralen brukar sällan ha möjlighet att åka till ett fysiskt möte. Men att logga in till ett videomöte från den egna skrivbordsdatorn eller från en bärbar dator är betydligt enklare.

Den tekniska lösning som har testats i Brommas samverkansprojekt Trygga Goda Sammanhang sedan förra sommaren bygger på Cygates videotjänst VisCom. Systemet gör det möjligt att koppla ihop olika typer av utrustning för videokonferens och använda olika nätverk.

– Tjänsten är en helhetslösning som erbjuds i olika paket och kan anpassas efter varje särskilt behov, med valfri utrustning och ett stort antal tillval, säger Jessica Mattjus på Cygate, systemintegratör inom data-, video- och telekommunikation.

Flera fördelar
Biståndshandläggarna på stadsdelsförvaltningen kan ha personliga system, vårdcentralerna använder sina befintliga stationära datorer, som kompletterats med skärmmonterad kamera och programvara, och personal inom hemtjänsten förses med pc-klienter i sina bärbara datorer.

– Mötet blir bättre, tydligare och mer strukturerat då tekniken kräver bättre förberedelser och mer uppmärksamhet. Vårdplaneringen blir effektivare, vilket innebär att vårdtiderna blir kortare. Hemtjänsten och vårdcentralen kan delta på ett tydligare sätt. En annan stor fördel är att en närstående till patienten kan delta via telefon med hjälp av videokonferenstjänsten. Den som kanske bor på en annan ort kan alltså lättare ta del av vårdplaneringen för sin gamla mamma eller pappa, säger Lena Carling, projektledare på Bromma Stadsdelsförvaltning.

Patienten, huvudpersonen i vårdplaneringen, finns på Brommageriatriken och det är där som det mest avancerade videosystemet är placerat. Här är studion uppbyggd så att patienten ska känna sig så trygg som möjligt.

Enkelheten att använda systemet för alla inblandade är viktig. Det ska gå snabbt att koppla upp sig och tekniken ska inte hindra de inblandade.

– Målet är att skapa en upplevelse som ligger väldigt nära ett fysiskt möte, säger Lena Carling.
Samarbetet med Cygate bygger på ett befintligt avtal med Stockholms stad och fler stadsdelsförvaltningar är intresserade av möjligheterna med tekniken.

Ökar med 180 procent
Inera AB, ett företag som ägs av landsting och regioner, erbjuder en videoinfrastruktur som allt fler börjat använda.

– Det innebär inte bara positiva effekter för dem som bor i glesbygden, utan även dem som bor i storstäder, berättar Lars Johansson, som är tjänsteansvarig för videotjänsten hos Inera. Trots att avstånden inte alltid är så långa i storstan, tar resande ändå mycket tid. Ibland kan det också inträffa att ansvariga personer behöver ha flera sådana möten per dag. Och det gör att videomötet blir ännu mer effektivt.

Under 2010 har användningen av videomöten ökat med hela 180 procent. I genomsnitt hölls 17 videomöten per dag, och trenden håller i sig. Allt fler inser nyttan och det finns många exempel på hur landsting sparat miljontals kronor i bara resekostnader på att använda videomöten. Även många sjukhus har lyckats samla experter från hela Sverige vid ett och samma tillfälle, tack vare en väl utbyggd videoinfrastruktur. Och det här är bara några exempel på de positiva effekter som en flexibel mötesstruktur kan innebära.

Arne Öster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *