Yrkeshögskola formar upphandlare

En utbildning i världsklass! Det säger Christina Möll, jurist på Europakontoret och en av lärarna på Yrkeshögskolan (YH) i Helsingborg, om kurserna i offentlig upphandling. 
– Våra offentliga upphandlare har så gott som alla fått jobb och vi säkrar kvalitet och återväxt via vår utbildning, uppger hon för OFFENTLIGA AFFÄRER.
Som jurist och utbildare både på Högskola och yrkeshögskola tycker hon sig se att yrkeshögskoleutbildningarna generellt kan bli ett strå vassare, ur ett praktiskt perspektiv, än universitetskurser. Hon pekar på att YH-kurserna innehåller långt fler timmar och mer praktisk förankring än universitetsutbildningarna.
– All vår undervisning är problembaserad och eleverna har cirka 20 timmars lärarledd tid i veckan. Som tentafrågor i juridik får eleverna bland annat fakta i EU-domar som ska analyseras och ges ett utfall. Eleverna börjar tidigt att skriva förfrågningsunderlag efter konstens alla regler. De möter både leverantörer och upphandlare under utbildningen, förklarar Christina Möll.
LOU, LOV, LUF, m.m.
Det är Yrkeshögskolan i Helsingborg som anordnar utbildningen ”Offentlig Upphandlare”. Christina Möll är lärare i juridik och där ingår LOU, LOV LUF, EU-rätt, kommunalrätt, förvaltningsrätt, entreprenadjuridik och offentlighet/sekretess. Men även ”Affärsmannaskap” (marknadsundersökning, leverantörsanalyser, kvalitet/miljöledningssystem, projektledning, förhandling och förändringsledning). Organisatoriskt består utbildningen av en ledningsgrupp av erfarna upphandlare och branschfolk, det finns även en utbildningsledare och erfarna lärare.
– Jag, som lärare blev konkurrensutsatt genom upphandling, berättar Christina Möll också.
Vilka övriga huvudmoment omfattar utbildningarna?
– Juridik, affärsmannaskap, organisationskunskap, kommunikation, elektronisk affärskommunikation, och ekonomi/kalkyl.
Hur många elever är det i varje årskull (eller per termin)?
– Ett 30-tal elever.
Ingår praktiska moment eller praktik?
– I yrkeshögskoleutbildningen ingår alltid lärande i arbete. Det är en stor del av utbildningen som genomför hos verkliga arbetsplatser. Utöver detta är ambitionen att samtliga elever har heldagsföreläsningar uppdelat på teori och problembaserat lärande. Alla elever ska kunna leverera från dag ett.
Vad finns i övrigt att säga om utbildningarna?
– Att utbildningarna fyller ett stort behov av kompetens och återväxt i branschen. Att utbildningen är eftergymnasial med samma krav på eleverna som övriga eftergymnasiala utbildningar,  liksom inom högskolan, samtidigt som de teoretiska kunskaperna, hos yrkeshögskolor kompletteras med praktisk förmåga. Detta ställer stora krav på lärare och elever som hela tiden måste skärskåda kunskaperna ur ett praktiskt användbart perspektiv. Det är stor efterfrågan på våra elever som har fått mycket beröm för att de är så kunniga och självgående.
Christina Möll betonar slutligen att utbildningen även bygger på SOIs önskelista för vad en upphandlare ska kunna, samt att en enkät som genomfördes med eleverna och publicerades i regi av Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) visade att nöjdheten var stor.

One thought on “Yrkeshögskola formar upphandlare

  1. Hej
    Är med i ledningsgruppen och det här var riktigt roligt att läsa! Det är många som lagt ned jätte arbete såväl lärare som elever och personal på Yrkeshögskolan. Ett stort tack för att det blivit så bra!
    Rikard Muth

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *