Attityder till människor med psykisk ohälsa förbättras

Hjärnkoll är en del av regeringens psykiatrisatsning och motorn i projektet är över 300 attitydambassadörer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. En årlig undersökning visar att allmänhetens inställning till personer med psykisk ohälsa är betydligt mer positiv i dag än för fem år sedan.

Pressmeddelande: Socialminister Göran Hägglund i samtal med ambassadörer för Hjärnkoll

Socialdepartementet,
9 maj 2014