Bra att sänka överskottsmålet

SKL ställer sig bakom det nya förslaget till överskottsmål. Det skulle innebära att det offentliga sparandet ska uppgå till en tredjedels procent av BNP.