Dämpad tillväxt, men arbetsmarknaden något starkare än väntat

Svensk tillväxt tyngs av en svag utveckling i omvärlden i spåren av finans- och skuldkrisen. Trots detta har arbetsmarknaden utvecklats något starkare än väntat. En fortsatt svag världsekonomi gör att exporten endast gradvis återhämtar sig medan hushållen fortsätter att öka sin konsumtion. Tillväxten förstärks och arbetslösheten minskar något under 2014. Det råder samtidigt fortsatt osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen. Risken för en svagare utveckling dominerar alltjämt, visar Finansdepartementets nya prognos.

Pressmeddelande: Dämpad tillväxt, men arbetsmarknaden något starkare än väntat

Finansdepartementet,
19 december 2013