Förändra och digitalisera de nationella proven

Ett skyndsamt arbete med att digitalisera de nationella proven snarare än central rättning stärker likvärdigheten och minskar lärares arbetsbelastning. Det menar Lärarförbundet och SKL.