Genomför ett förbättrat valsedelssystem 2022

Se över valsedelsystemet i sin helhet i stället för att förändra dagens lösning. SKL anser att vallagsutredningens förslag om valsedlar i valbåsen skulle skapa nya problem.