Godkännande av en överenskommelse om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården 2016.