Gör om systemet för gode män

SKL har under lång tid drivit frågan om en utredning av gällande lagstiftning om gode män för att den ska bli mer rättssäker. Flera regeringar har istället lappat och lagat.