Informationsmöte om ramavtal för beslutsstödssystem den 9 maj

ESV bjuder in myndigheter till ett möte för att informera om de statliga ramavtalen för beslutsstödssystem (BI-system).