Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 8 december 2015

Kommenterad dagordning

från Finansdepartementet