Kostnaderna för inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrd personal inom landsting och regioner ökade totalt med 650 miljoner kronor under 2016. Samtidigt minskade kostnaderna i fem landsting/regioner.