"Låt de som söker asyl få jobba"


Det är omöjligt för asylsökande att jobba, få lön och betala skatt i Sverige. I genomsnitt tar det 457 dagar från att ansökan registreras till beslut om asyl. Ett pilotprojekt, som Svenskt Näringsliv genomfört, visar att kortare uppdrag underlättar för asylsökande att få jobb.