Mätinstrument för LSS-verksamheter ska testas

Regeringen har beslutat att bevilja Minneskliniken vid Skånes Universitetssjukhus medel för att testa och utvärdera ett mätinstrument för LSS-verksamheter. Målgruppen är personer med kognitiva funktionsnedsättningar.