Mer dialog ger bättre upphandlingar


Funktionsupphandlingar kan höja effektivitet och kvalitet i offentlig sektor genom att bättre ta tillvara leverantörernas kunnande. Ändå förekommer det sällan, främst på grund av bristande dialog och rädsla hos offentliga upphandlare, enligt Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.