Miljarder till ny och smart kollektivtrafik

Göteborgs-Posten 20 oktober 2015
För att få fler att åka kollektivt och skapa bättre stadsmiljöer lanserar regeringen en satsning på stadsmiljöavtal. Två miljarder avsätts till modern, innovativ och kapacitetsstark kollektivtrafik i svenska städer. Målet är fler bostäder med god koppling till kollektivtrafik, bättre luft och minskade utsläpp, skriver infrastrukturminister Anna Johansson och bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.

Debattartikel från Näringsdepartementet, Anna Johansson, Mehmet Kaplan